Brugervilkår

1. Generelt

Disse brugervilkår og -betingelser (herefter kaldet ”Brugervilkår”) regulerer adgangen til og anvendelsen af applikationen ”Monto” samt det indhold og den funktionalitet, som stilles til rådighed i forbindelse hermed. Medmindre andet er aftalt direkte mellem Monto Co. ApS og brugere af applikationen Monto, regulerer Brugervilkårene retsforholdet mellem disse, samt retforholdet mellem brugere af Monto.

Brugerens adgang til og brug af Monto udgør brugerens accept til at være bundet af Brugervilkårene samt privatlivspolitikken, jf. pkt. 13, som etablerer aftaleforholdet mellem brugeren og Monto. Det er hermed også en betingelse for enhver form for brug af applikationen, at brugeren accepterer at være bundet af Brugervilkårene og privatlivspolitikken, jf. pkt. 13. Brugervilkårene er gældende fra den 18/07/2022.

2. Virksomhedsoplysninger

Monto Co. ApS

Sverigesgade 22

5000 Odense C

CVR nr.: 42991856

Telefon: 25120081

E-mail: info@monto-rent.com

3. Monto konceptet

Monto Co. ApS ("Monto") er en digital platform, som gør det muligt for dig som Lejer at leje ting i lokalområdet; fra privatpersoner, virksomheder eller lokale foreninger. Ligeledes kan du som Udlejer, uanset om du er privatperson eller en lille eller mellemstor virksomhed, udleje dine/virksomhedens uudnyttede genstande og herved tjene penge. Udlejningsvirksomheder kan øge deres synlighed via Monto og få merudlejning. Monto er altså en platform, der faciliterer udlejning af genstande (”Genstande”) mellem C2C og B2C, formidler kontakt mellem Lejer og Udlejer, sikkerhed igennem brugerbedømmelser og verifikation af Udlejer og Lejer. Udlejer og Lejer benævnes fælles som ”Brugere” og enkeltvis som ”Brugeren”. Platformen findes via. applikationen ”Monto”, som findes der, hvor du normalt henter dine apps. I det følgende omtales appen som ”Platformen”.

4. Betingelser for oprettelse af bruger

Det er en betingelse for brug af Monto, at Brugere ved oprettelse af profil er fyldt 16 år. Skulle Monto blive bekendt med, at der er Brugere, som ikke er fyldt 16 år, vil deres profil uden videre blive slettet. Monto kan i øvrigt ikke drages til ansvar for, hvorvidt Brugeren ved oprettelse er fyldt 16 år.

Brugeren indestår for, at de opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data ikke strider mod gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Brugeren indestår for, at benyttelsen ikke påfører Monto usædeligt eller strafferetligt indhold eller påfører Platformen virus, programmer eller anden software.

Brugeren indestår for, at vedkommende ikke vil gøre brug af data tilegnet via Platformen til andet end nødvendigt for at kunne benytte Platformen, jf. formålet som beskrevet ovenfor i pkt. 3.

Brugeren modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse på oprettelsen, som sendes til den oplyste e-mailadresse.

Brugeren accepterer ved oprettelse at modtage servicemeddelelser under iagttagelse af Markedsføringsloven.

Ifm. support eller fejlfinding på Platformen kan Monto have behov for at tilgå visse data fra Brugerens konto på Platformen. Monto kan imidlertid ikke tilgå Brugerens konto og Brugerens adgangskode er krypteret, og Monto’s medarbejdere eller samarbejdspartnere har ikke mulighed for at få kendskab til Brugerens adgangskode.

Brugeren indestår for, at vedkommende vil bruge Platformen i overensstemmelse med Brugervilkårene.

Brugere af Platformen må ikke benytte Platformen til hverken direkte eller skjult reklame eller enhver anden form for markedsføring af andet end Genstande.

5. Priser

Det er gratis at oprette en bruger på Monto for både erhverv og private. Der er altså ingen administrationsgebyrer eller andre omkostninger forbundet med brugen af Platformen. 

Hos Monto er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. 

Monto er, først og fremmest, lavet i et håb om en bedre ressourceudnyttelse, og derfor er vores servicegebyr 0%. 

6. Betaling

Lejer og udlejer afregner direkte med hinanden, når udlejningsgenstanden overdrages til Lejer. Udlejer og Lejer aftaler sammen, om det er via. MobilePay, bank overførsel, kreditkort eller kontant, såfremt Udlejer ikke har specificeret dette i udlejningsannoncen. Alle beløb er i danske kroner og inkl. moms. 

7. Levering

Monto’s ydelse er gennemført, når Udlejer og Lejer har indgået aftale via Platformen. Derved sker levering, når Udlejer accepterer anmodningen om leje fra Lejer. 

8. Fortrydelsesret

Fortrydelse og refundering efter endt udlejning er udelukkende et forhold mellem Udlejer og Lejer, hvor Monto intet ansvar har for denne aftale. 
Det står både Lejer og Udlejer frit for at annullere en udlejningsbooking forud for lejeperioden. 

9. Ansvar for Monto, Lejer og Udlejer

Monto stiller en formidlingsplatform til rådighed og er derfor mellemmand uden ansvar udover denne formidling. Monto kan ikke stilles til ansvar for indgåelse, planlægning eller gennemførelse af lejeaftaler. Monto er ej heller ansvarlig for hverken Lejers eller Udlejers adfærd, opførsel, handlinger, garantier eller lejeaftalers indhold eller lovlighed, men er berettig til at slette eller fjerne indhold fra Platformen, som strider imod lovgivningen eller hvis Lejer eller Udlejer udviser forkastelig adfærd.

Udlejer er ansvarlig for, at oplysningerne om dens annoncer er korrekte og produktets faktiske stand, samt at disse ikke strider mod love og regler. Udlejer er også ansvarlig for indberetning af indtægter, skatter, gebyrer, mv., der måtte være relevante ved udlejning. Udlevering og levering skal foregå på tidspunkter som aftalt mellem Brugerne.

Lejer er ansvarlig for at passe godt på lejeobjektet og tilbagelevere det i samme stand som det blev afhentet – brugsspor og almindeligt slid foruden. Såfremt Lejer pådrager skader på lejegenstanden, hæfter Lejer for de omkostninger, der måtte være. Afhentning og tilbagelevering skal foregå på tidspunkter, som aftalt med Udlejer. 

Lever et lejet produkt eller service ikke op til dine forventninger, skal Udlejer kontaktes direkte. Hvis der er tale om formodet svindel/bedrag eller udlejning af ulovlige genstande, så anmeld produktet gennem Platformen eller kontakt os venligst.

Monto kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, formuetab og følgeskader, ligesom Monto ikke hæfter overfor Udlejer for eventuel manglende indtægt.
Endvidere kan Monto ikke drages til ansvar for Platformens tilgængelighed, fejl eller funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald. Monto kan derfor også på ethvert tidspunkt ændre Platformen, herunder tilgængeligheden af funktioner og indhold.

10. Bruger omtaler

 Efter enhver gennemført låneaftale har Lejer og Udlejer mulighed for at bedømme hinanden på en skala fra 1-5 og skrive en omtale til andre brugere af Platformen. Den gennemsnitlige bedømmelse for den enkelte Lejer og Udlejer er synlig for andre brugere. 

Omtaler/anmeldelser, som Brugere afgiver via appen, må ikke indeholde ærekrænkende, uanstændigt eller stødende materiale; fremme vold eller diskrimination; krænke intellektuel ejendomsret til en anden person eller juridisk enhed; fremme ulovlig aktivitet eller krænke en andens privatliv; give indtryk af. 
Monto kontrollerer, ændrer, eller redigerer ikke anmeldelser, bortset når Monto er berettiget til at fjerne eller redigere anmeldelser, der indeholder en overtrædelse af et eller flere af de ovenfor nævnte forhold eller betragtes som uægte.
Monto har ret til at gemme anmeldelserne.

11. Forsikringsforhold 

Monto arbejder på at lave en tilkøbsordning med forsikring. Indtil da, er det Udlejeres ansvar at undersøge, sikre og oplyse om, hvorvidt Genstanden er forsikret igennem pågældendes egen indboforsikring, eller ej. Såfremt en lovpligtig forsikring gælder for Genstanden, så skal Udlejer ved aftalens gennemførsel sikre sig, at Genstanden er omfattet af sådan lovpligtig forsikring. 

Udlejer skal være opmærksom på følgende: 

De fleste forsikringsselskaber dækker dog pludselig skade på lånte og lejede ting i de første 30 dage af låne-/lejeperioden. Ved kortvarige lån er det en forudsætning, at lånet alene sker i låners interesse. Desuden dækker forsikringen kun udvalgte ting, og der er typisk en særlig selvrisiko.” 
www.forsikringsguiden.dk

Lejer hæfter for eventuel forringelse af Genstandens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for den brug og periode, som Genstanden er lejet til. Læs mere under pkt. 9 om Ansvar for Monto, Lejer og Udlejer.

Monto har ikke en forsikring, der dækker eller omfatter aktiviteter formidlet gennem Platformen eller omfatter Lejer eller Udlejer på Platformen.

12. Lukning konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel slette din Monto konto under ‘Din profil’. 

Monto er berettiget til uden samtykke at afslå eller slette enhver Bruger uden varsel fra Platformen. Konsekvensen ved sletning er, at pågældende ikke længere må benytte Platformen og at pågældendes oplysninger vil blive slettet i overensstemmelse med Monto’s interne retningslinjer. 

13. Databehandling

I tilknytning til disse vilkår gælder Montos cookiepolitik og privatlivspolitik, som skal accepteres for at gøre brug af Platformen. Læs politikkerne her

Monto indsamler data og personoplysninger om Brugere, som Brugeren selv har angivet, herunder navn, adresse, telefon nummer, fødselsår, køn og e-mail, samt CVR-nummer for erhvervsdrivende. Bemærk du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte. 

Monto ejer desuden billeder, der bliver uploadet til Platformen. 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere servicen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dine leje- og/eller udlejninger. Indsamlede personoplysninger vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, men vil blive brugt i henblik på at yde den bedste og mest optimale service til Lejer og Udlejer.

Hvis du ønsker at klage over Platformen, så håber vi, at du vil kontakte os først, så vi kan få mulighed for snakke det igennem og forhåbentlig finde en løsning. Hvis du er forbruger, kan en klage over en tjenesteydelse ydet af Monto indsendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@monto-rent.com

15. Ændringer

Monto tager forbehold for tryk- og prisfejl, samt er er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Monto’s kontrol.
Monto har til enhver tid ret til at ændre Brugervilkårene. Du vil blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af Platformen. 

16. Lov og værneting

Enhver tvist, der udspringer af brug af Platformen, er underlagt dansk ret med retten i Odense som værneting.
Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Monto på info@monto-rent.com