Tilbage til bloggen

Monto blogindlæg

17.3.2022

Cirkulær økonomi

Forbrugerkulturen der stadig hersker, er præget af den lineære økonomi, hvor vi udvinder materiale for at kunne producere produkter, derefter distribuerer vi de producerede produkter, bruger dem, for bagefter at smide dem ud. Den moderne og oplyste forbruger ved nu, at vi skal passe bedre på vores jord, og derfor skal vi ændre vores adfærd og blive mere klima- og miljøbevidste. Den lineære økonomis sidste led, som er udsmidningen, er der kommet mere opmærksomhed på og forbrugerne er i den forbindelse blevet bedre til at genbruge og har taget genbrug til dem.

Ordret ‘cirkulær økonomi’ har fundet plads i danskernes ordforråd, og det er et godt skidt for at imødekomme den grønne omstilling.  

Hvad er cirkulær økonomi?

Den cirkulære økonomi er et modsvar på den traditionelle lineære økonomi, hvor forbrugere foretager sig mange nyindkøb og deltager ihærdigt i ‘brug-og-smid-væk’-kulturen. Dette modsvar handler om, at holde materialer og produkter i et kredsløb længst muligt med den højest mulige værdi.

På et internationalt plan samt samfunds- og politisk niveau er der meget fokus på netop denne økonomi, og der er lavet foranstaltninger og initiativer for, at gentænke de traditionelle forbrugsmønstre, og resultatet er nye designs og produktioner.  

En livscyklus på et produkt bliver altså forlænget i den cirkulære økonomi, og en sådan cyklus kunne lyde som følgende: udvidelse af materiale for at kunne producere et produkt, anvendelse af produktet samt genbrug og reparation, sortering af hele eller dele af produktet hvor noget ender som restaffald. De resterende dele bliver herefter recirkuleret og sat til genopsætning igennem et nyt design, hvor udvidelsen af materiale derved er mindre. 

Genanvendelse, renovering, genbrug og vedligehold er altså en del af den nye forbrugskæde som offentlige myndigheder, kommuner og regioner arbejder hårdt på at imødekomme og gør attraktiv for virksomheder at deltage i.  

Hvad betyder den cirkulære økonomi for dig?

Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet er altså blot et af svarene på vejen til den grønneomstilling, og fokus herpå vil blot stige. Virksomheder er set som den primære drivkraft for den cirkulære omstilling, men du som privatperson kan også deltage.  

Måske har du lagt mærke til det øgede fokus på affaldssortering? Det er ét af Regeringens led i en ambitiøs strategi for cirkulær økonomi. Fokus på emnet igennem undervisning i folkeskolen, gymnasierne, samt på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelserne er endnu en måde på hvordan regeringen vil fremme denne omstilling. Reduceringen på forbruget af plastik er endnu et fokusområde, og helt tydeligt har vi f.eks. set flere muleposer i dagligvarebutikkerne fremfor nyindkøbte plastikposer.  

Et andet af Regeringens indsatsområder er, at skabe nye forbrugsmønstre gennem den cirkulær økonomi. Gennem ændret forbrug og forbrugsmønstre kan bl.a. privatpersoner leje og dele produkter, eller købe en service, frem for at købe produkter der leverer den. Regeringen kalder dette at man øger produktets udnyttelsesgrad. Disse cirkulære løsninger betyder, at man som privatperson sparer penge og øger genanvendelsen.  

En måde at benytte den cirkulære økonomi på som privatperson, kan altså være at lade andre udnytte ens ejendele når man ikke selv anvender dem, eller leje produkter i stedet for at købe dem, hvis dit forbrug blot er kortvarigt. Lad os samme tænke anderledes på vores forbrugsmønstre. Hvorfor skal alle eje en boremaskine? En tagboks? En symaskine? Ved at leje og udleje ejendele giver det også et økonomisk incitament for lejer og udlejer. Lejer sparer penge i stedet for at skulle købe. Samtidig generer udlejer indkomst på ting udlejer allerede ejer. Det er altså en ‘win-win’ for dig og for miljøet, og samtidig tapper du ind i den cirkulære økonomi og deltager i en grøn omstilling.  

Leje og udlejning

Monto vil hjælpe med, at ændre forbruger adfærden og gøre en forskel på det samfundsmæssige plan. Vi ønsker at deltage i den grønne omstilling og minimer CO2 aftrykket.  

Monto er en digital platform, som gør det muligt for dig at leje ting i lokalområdet; fra en privatperson, en virksomhed, eller den lokale forening i stedet for at eje dem. Ligeledes kan du udleje ting du ejer og derved tjene penge. Altså - en platform der faciliterer leje og udlejning af genstande fra forbruger til forbruger og fra virksomhed til forbruger. 

Monto appen lancerede sommeren 2022, og vi håber meget at du vil være med til at sætte skub i den grønne omstilling og få grønnere vaner. Følg med på vores hjemmeside og sign-up, hvor du også han finde download links til Google Play og App Store.